Lokalt

Åpner for å droppe folkeavstemning hvis konsekvensene blir for store

Internt i Arbeiderpartiet er man i ferd med å bli enige om hvordan man håndterer saken med løsrivelse av Søgne og Songdalen. Her er ordfører Jan Oddvar Skisland og gruppeleder Kenneth Mørk i en pause i bystyrets møte. Foto: Kjetil Reite