Spent på konse­kvensene av smitte­bølgen blant de unge