Sigurd Nævestad Staveland (11) får vanligvis ikke lov av mamma og pappa til å gå raskeste vei til og fra Lovisenlund skole. Krysset og veien i bakgrunnen er grunnen til det. Denne dagen er pappa Anders Staveland med på skoleveien. Sigurd Nævestad Staveland (11) får vanligvis ikke lov av mamma og pappa til å gå raskeste vei til og fra Lovisenlund skole. Krysset og veien i bakgrunnen er grunnen til det. Denne dagen er pappa Anders Staveland med på skoleveien. Foto: Kjartan Bjelland

Får ikke lov til å ta raskeste vei til skolen