• Denne terrengutfyllingen på eiendommen Sydingen nær Travparken i Lillesand inneholder rivningsmasser fra rådhuskvartalet i Kristiansand. - Vi har plukket ut en del manuelt, men det er ikke praktisk mulig å få det helt rent sier Ove Rabbersvik i Rive- og knuseservice AS. FOTO: Anders Martinsen

Dumpet rådhus i skogen

Her i skogen i Lillesand ligger restene av Rådhuskvartalet fra Kristiansand. Under restene av Øyestad rådhus.