• Lege Andreas Diamantopoulos ved Sørlandet sykehus har i flere år forsket på beinskjørhet og hoftebrudd som koster samfunnet dyrt, både i penger og lidelse. Her sammen med Peter Alv Tveranger fra Lillesand som har brukket lårhalsen etter et fall som følge av beinskjørhet. FOTO: Jarle R. Martinsen

Mange dør etter hoftebrudd

— Et mysterium, sier lege og forsker om at flere menn enn kvinner dør etter hoftebrudd.