• Kjell Fossheim har fått liv i radioen og Berit Omdal (i midten) og Kari Mestad kan nyte kaffen i museets stue. FOTO: Lars Hollerud

Torridal best i klassen

Her sitter tre av dem som roses for historisk bevaring av lokalmiljø.