• Slik blir vindmølleparken sett fra sjøen. FOTO: Multiconsult

Ny vindmøllepark i Lillesand blir synlig fra Blindleia

Etter kraftig motstand måtte vindkraftselskapet Havgul gi opp planene om å bygge 40 vindturbiner langs E 18. Nå har selskapet søkt konsesjon for en minipark som kan stå ferdig i 2017.