Anbefalingen fra rådmann Tor Sommerseth og teknisk direktør Ragnar Evensen er at de syv kommunene Kristiansand, Lillesand, Birkenes, Iveland, Vennesla, Søgne og Songdalen slår seg sammen til en kommune.

Det framgår av innstillingen som ble sendt ut tirsdag.

Samme dag kom altså beskjeden om at Vennesla sier nei.

— Det er ikke noen stor overraskelse. De har tidligere vært avventende. Nå må vi avvente den videre politiske behandlingen i de øvrige kommunene og oppsummere etter det, sier Tor Sommerseth.

Går videre

Det er dagens bystyre som skal behandle saken, og argumentene for en storkommune er velkjente: Kommunene samarbeider tett i dag og en ny kommune vil bli en sterk region i Norge.

I tillegg er dette i dag et felles bo- og arbeidsmarked.

Men bystyret blir også bedt om å være forberedt på at kommuner kan trekke seg. I så fall må Kristiansand gå videre med andre alternativer.

— Vi legger til grunn at de som ønsker å fortsette arbeidet, vil gjøre det. Men akkurat nå ligger ballen på den politiske arena, sier Sommerseth.

Alternativene

Dette er de mest aktuelle alternativene for Kristiansand, ifølge innstillingen.

Kristiansand fortsetter alene: Kristiansand er stor nok til å fortsette alene. Kommunen vil ha 105.000 innbyggere i 2030, men risikerer å miste status som en av Norges storbyer.

Sammenslåing østover: Kristiansand kan slå seg sammen med kommunene Birkenes og Lillesand. Regionen vil bli styrket, men rådmannen påpeker at det blir en unaturlig avgrensing vestover.

Sammenslåing vestover: Kristiansand kan slå seg sammen med Søgne og Songdalen. Fordelene og ulempene er de samme som i alternativet over.

Felles kystkommune: Kristiansand slår seg sammen med Søgne, Songdalen, Lillesand og Birkenes. Da blir Vennesla og Iveland stående utenfor.

Ingen prioritering

De andre knutepunktkommunene som ønsker storkommune, legger også opp til samme prosess. Først avklarer man storkommune, deretter går man videre med andre alternativer. Da kan eksempelvis Søgne og Songdalen slå seg sammen eller Birkenes og Lillesand.

Rådmann Tor Sommerseth gir ingen anbefaling om hvilket alternativ som er best.

-Det er ingen klar prioritering mellom de andre alternativene. Kommunene var enige om at det var riktig først å få avklart alternativet med alle syv, sier Sommerseth.

Spørreundersøkelse

I sin innstilling til bystyret er rådmannen klar når han anbefaler at alle sju kommunene går sammen: «Modellen er etter rådmannens vurdering den modellen som klart har størst potensiale og utviklingskraft. Det er mange muligheter, men også utfordringer knyttet til modellen.» står det i innstillingen.

Ifølge rådmannen er det en fare for sentralisering hvis det blir storkommune. Men politikerne vil også få mer å si, siden det blir lite interkommunalt samarbeid.

De andre modellene vil føre til at Kristiansand må fortsette med sitt interkommunale samarbeid som i dag.

Bystyret blir også bedt om å gjennomføre en spørreundersøkelse blant innbyggerne for å finne ut hva innbyggerne mener. Her kan innbyggerne bli spurt om hva de synes om de ulike alternativene og hva som er viktig for dem i en kommunesammenslåing.

Selv om det er dagens bystyre som skal behandle saken, skal det nye bystyret sette ned forhandlingsutvalget.