• Arbeiderpartiets Anders Christiansen (til venstre) var oppgitt over at Høyre stiller spørsmål ved om det var nødvendig å innføre eiendomsskatt. Han mener det er liten tvil om at kommunen fremdeles er i en alvorlig økonomisk situasjon. Ap-politiker Anne Katrine Rislå (i midten) og Frank Robert Hansen (til høyre). FOTO: Erlend Olsbu

Vil fjerne eiendoms-skatten etter ett år

Dersom Gunnar Høygilt (H) får det som han vil, blir 2014 det første og siste året hus— og hytteeiere i Birkenes betaler eiendomsskatt.