• - Det er ingen tvil om at vår kirke mister oppslutning, sier Den norske kirkes biskop i Agder og Telemark, Stein Reinertsen. FOTO: Tore André Baardsen

Kirken mister grepet om sjelene

Færre konfirmanter, færre døpte og færre medlemmer, men ingen truer Den norske kirkes suverene førsteplass på livssynstoppen.