Politiker anker voldsdom til lagmannsretten

En kvinnelig politiker fra Sørlandet har anket en dom fra Aust-Agder tingrett der hun ble dømt til ti måneders ubetinget fengsel for vold og mishandling av sin egen datter.