• Bransjeforeningsledere reagerer på fylkespolitikernes prioriteringer vedrørende skolestrukturen for videregående skoler i Lister. Fra venstre: Rune Hanssen (NRL Agder), Gunnar Slotta (Nelfo Sørlandet) og Petter Blomkvist (EBA Agder). FOTO: Richard Nodeland

- Politikerne har helt feil fokus

Verken elevenes eller næringslivets behov ble nevnt med ett ord da hovedutvalget for kultur og utdanning behandlet høringsforslaget for ny skolestruktur i Lister, sier bransjeforeningsleder, som reagerer på politikernes prioriteringer.