• Rådmann Jan Henning Windegaard har meldt seg inhabil i reguleringen av Nygårds jorde, hvor kommunen ønsker å bygge barnehage og omsorgsboliger. Avgjørelsen kommer som et resultat av en protest fra Post- og teletilsynet, som holder til på nabotomta. FOTO: ERLEND OLSBU

Lillesand-rådmann inhabil

Rådmann Jan Henning Windegaard har gitt beskjed om at han er inhabil i reguleringen av Nygårds jorde.