• Hans Fredrik Grøvan håper å få samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og Stortinget med seg på å omklassifisere de mest trafikkerte fylkesveiene til statlige riksveier. FOTO: Siv Dolmen

- Fylkesveier bør bli riksveier

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan mener staten må ta tilbake ansvaret for de mest trafikkerte fylkesveiene for å hindre ytterligere vedlikeholdsetterslep.