Ordfører Arne Thomassen (H) ønsker å beholde ordningen med søndagsåpne butikker om sommeren. Han vil derfor ikke støtte Kristiansands vedtak om å si bastant nei til søndagsåpne butikker i sin høringsuttalelse til regjeringen. Ordfører Arne Thomassen (H) ønsker å beholde ordningen med søndagsåpne butikker om sommeren. Han vil derfor ikke støtte Kristiansands vedtak om å si bastant nei til søndagsåpne butikker i sin høringsuttalelse til regjeringen. Foto: Erlend Olsbu

Vil ha søndagsåpent om sommeren

Ordfører Arne Thomassen (H) ønsker å beholde ordningen med søndagsåpne butikker om sommeren.

— Det med søndagsåpne butikker for turister har vært en suksess. Det har skapt liv i flere små sørlandsbyer om sommeren, sier ordfører Arne Thomassen til Fædrelandsvennen.

Onsdag vedtok formannskapet i Kristiansand å si nei til søndagsåpne butikker. Politikerne oppfordret samtidig nabokommunene om å gjøre det samme. Senere samme dag tok Lillesand-politikerne stilling til samme sak under sitt formannskapsmøte.

— Jeg støtter ikke Kristiansands vedtak. Slik jeg oppfatter det sier de nei til muligheten som har fungert så bra i vår kommune, sier Thomassen.

- Verken ja eller nei

— Lillesand Høyre ønsker en gjennomgang av reglene. Vi synes det er urimelig at noen kan ha åpent og andre ikke. Men vi har verken sagt ja eller nei til å ha søndagsåpent hele året. Personlig synes jeg det er greit slik vi har det i dag, med søndagsåpent om sommeren, sier Thomassen.

I dagens lovverk åpnes det for at steder med status som «typisk turiststed» ha åpent på søndager. Lillesand har fått en slik status og i fjor sommer hadde de fleste butikkene i Lillesand sentrum åpent hver søndag i juni, juli og august.

KrF synes det er en grei ordning, men vil ikke utvide den til å gjelde resten av året.

— Det er ingen som har sagt at de ønsker søndagsåpne butikker. Verken handelsstanden, NHO eller vanlige folk, sier KrFs Ingebjørg Ribe Rudihagen.

- Skal være unntaket

— Men det er greit å ha åpent om sommeren?

— Ja, det har vært en ønske fra handelsstanden og vi ønsker å komme dem i møte, sier Rudihagen.

— Er ikke det litt inkonsekvent?

— Jo, det kan du jo si. Noen jobber alltid på søndag, men vi ønsker at det skal være unntaket og ikke normalen. Vi synes dagens ordning er grei, men det er så langt vi kan strekke oss, sier Rudihagen.

Høyres forslag som ble vedtatt lød slik:

«Lillesand kommune ønsker en opprydding i regelverket for søndagsåpent, slik at dagens situasjon med konkurransevridning unngås. Åpningstider bør avgjøres lokalt som et virkemiddel for å vitalisere bysentrum og typiske turiststeder».