• Overrekkelse av prisen 'Årets grønne park 2015' til Kristiansand dyrepark. Fra venstre: Reidar Fuglestad, Edvard Moseid, Marit Wiig Rønning og Karen E. Jørgensen. FOTO: NAML

Kåret til Årets grønne park

Et særpreget park— og rekreasjonsområde for hele landet, legger bransjeorganisasjon til grunn for utnevnelsen.