• Leder av Mandal Handel og Service Forening Patricia Hartmann og ordfører Tore Askildsen konstaterer at lite kan gjøres med tiggingen i Mandal inntil Stortinget har sagt sitt om et eventuelt forbud. FOTO: Jarle R. Martinsen

Hjelpeløs mot tigging

Verken kommune, politiet eller handelsstanden kan gjøre stort med tiggerproblemet i Mandal før Stortinget har avgjort om kommunene selv kan bestemme tiggerforbud.