• Varaordfører Berit Kittelsen (Ap) og tillitsvalgt Marita Martinussen i Sykepleierforbundet var enige om at tvungen annenhver helg-jobbing ikke er veien å gå. FOTO: Kjetil Nygaard

Tvungen annenhver helg-jobbing kan løse et stort problem. Men politikere og tillitsvalgte sier nei

Dersom kommunen tvinger ansatte i helsesektoren til å jobbe annenhver helg, vil man få bukt med små helgestillinger. Men idéen møtte sterk motbør blant politikerne i formannskapet.