• Som de eneste to av 25 grunneiere nekter Geir Lode og Dag Ingvard Sandåker å skrive under på å få vindmøller på sine eiendommer her på Honnaheia i Åseral. Men de føler presset på seg om å gi seg. FOTO: Jarle R. Martinsen

Presses til avtale om vindmøller

23 av 25 grunneiere har skrevet under på at de vil avgi grunn til 80 vindmøller. De to siste fortviler over presset de nå føler om å gjøre det samme.