Agder fengsel med plass til 100 fanger er under bygging på Jåbekk i Mandal. Nå fryktes det at helsetilbudet innen psykiatri i landsdelen som sådan kan bli svekket fordi denne gruppen krever så mye ressurser. Agder fengsel med plass til 100 fanger er under bygging på Jåbekk i Mandal. Nå fryktes det at helsetilbudet innen psykiatri i landsdelen som sådan kan bli svekket fordi denne gruppen krever så mye ressurser. Foto: Jarle R. Martinsen

Frykter at fengselet svekker helsetilbud