• Agder fengsel med plass til 100 fanger er under bygging på Jåbekk i Mandal. Nå fryktes det at helsetilbudet innen psykiatri i landsdelen som sådan kan bli svekket fordi denne gruppen krever så mye ressurser. FOTO: Jarle R. Martinsen

Frykter at fengselet svekker helsetilbud

Framtidig rådmann i Nye Lindenes frykter at det nye fengselet i Mandal vil svekke helsetilbudet både lokalt og i landsdelen på grunn av for få ressurser.