– Vi vil leve så normalt som mulig, og er avhengig av kommunens SFO-tilbud for å få det til, sier Vilfrid Ramse. Her sammen med døtrene Mathea (12) og Vilde (18). – Vi vil leve så normalt som mulig, og er avhengig av kommunens SFO-tilbud for å få det til, sier Vilfrid Ramse. Her sammen med døtrene Mathea (12) og Vilde (18). Foto: Vegard Damsgaard

Krever gratis SFO for funksjonshemmede