• Arbeidet i Fånefjelltunnelen på riksvei 9 i Bygland er forsinket. FOTO: Vegge, Tormod Flem

Tunnelarbeidet på riksvei 9 er forsinket igjen

Arbeidet i Fånefjelltunnelen på riksvei 9 er ytterligere ti dager forsinket.