– Av og til føler vel mor at hun gjør litt mer enn far

Hvordan er fordelingen av oppgavene i hjemmet? Se vår enquete.