• Det har gått to mindre steinras i Herøyakanalen på Tømmerstø i Kristiansand. Fredag morgen var ansatte fra Kristiansand havn ute for å sperre av kanalen. FOTO: Kristiansand Havn

Kanal stengt etter steinras

Det har gått to steinras i kanalen i Herøyasundet i Tømmerstø. Kanalen er stengt for gjennomgående båttrafikk.