OSLO: – Slik denne saken fremstilles må den da gå utover alle retningslinjer for behandling av psykiske lidelser, sier professor og overlege i psykiatri ved Universitetet i Oslo, Jan Ivar Røssberg.

– Mye er betenkelig

Røssberg understreker at han kun kjenner saken slik den er blitt gjengitt av Fædrelandsvennen. Han påpeker at han verken har snakket med terapeuten eller kvinnen i denne saken og fått deres versjon av saken. Han må derfor uttale seg på generelt grunnlag.

Ut fra historien han blir fortalt mener han flere aspekter er betenkelige:

– Terapeuter oppsøker ikke mulige pasienter på sosiale medier som Facebook. Behandlere tillater ikke at pasienter blir satt i gjeld for flere tusen kroner. Terapeuter involverer ikke andre familiemedlemmer, ektefeller eller samboere i behandlingen. Terapeuter tar ikke betalt for å hjelpe nåværende eller tidligere pasienter med flytting. Sist men ikke minst; utvikles det en komplisert og usunn relasjon mellom en terapeut og pasient må det avvikles, sier Røssberg.

Erik Bisgaard gir terapi, sier han selv. Professor i psykiatri sier at terapi er behandling. Alternative behandlere har ikke lov til å behandle alvorlig syke mennesker. Foto: Jacob Buchard

– Alvorlige lidelser

Professoren er blitt kjent med saken gjennom Fædrelandsvennen. Han reagerer sterkt når han hører historien om den sørlandske kvinnen og hennes terapeut. Kvinnen flyttet til Spania for å få terapi, og har siden fått regninger på over 750.000 kroner fra ham. Det inkluderer flytteutgifter han har fakturert henne for.

Les også: Hadde 3000 timer med samme terapeut

Røssberg er i tillegg leder for fagrådet ved Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM). Senteret er offentlig drevet og arbeider for å gi kvalitetssikret fakta om alternativ behandling.

Røssberg peker på at alternative behandlere ikke har lov til å behandle mennesker med alvorlige lidelser. Hva som regnes som alvorlige lidelser når det gjelder psykisk sykdom er uklart.

– Gir den psykiske lidelsen alvorlige symptomer som for eksempel selvmordstanker, nedsatt funksjon og livskvalitet mener Røssberg det helt klart må kunne sies å være en alvorlig lidelse i lovens forstand.

Gjennom historien han blir fortalt av Fædrelandsvennen tenker han at dette må kunne gå under kategorien alvorlig lidelse.

Kvinnen og terapeuten har skrevet flere tusen meldinger, og det kan se ut som de har utviklet et usunt forhold, mener professor i psykiatri. Foto: Jacob Buchard

– Bør blinke røde lamper

Gjennom behandlingen her i Norge sier han det høres det ut som kvinnen har knyttet seg sterkt til gestaltterapeuten.

Røssberg mener det burde blinket noen røde lamper hos terapeuten om hvordan denne terapeutiske relasjonen har utviklet seg.

– Blir det en usunn relasjon må terapien avsluttes på best mulig måte for pasienten, sier Røssberg.

Det at en terapeut tar betalt for å hjelpe en pasient med flytting har Røssberg aldri vært borte i tidligere.

– Det ville nok vært en meget spesiell situasjon. I alle former for samtaleterapi og behandling er det viktig med grenser. De fleste terapeuter vil nok stusse over en slik situasjon, forklarer Røssberg.

Les også: Terapeuten: - Hadde vi fortsatt så hadde hun kommet gjennom

– Over enhver forstand

Noe av det verste mener han er regningene på over 700.000 kroner.

– Pengene og regningene går over enhver forstand. Jeg har ikke ord! Det er vanskelig å forstå hvordan beløpet har blitt så stort. Dette er bare en veldig trist historie. Hva har innholdet i behandlingen vært når det blir så store beløp og hvorfor har den ikke blitt avsluttet tidligere? undrer Røssberg.

– Her får jo kvinnen et stort økonomisk tilleggsproblem, sier han.

Psykiateren mener at når en terapeut forstår at en klient ikke har penger må han enten avslutte behandlingen eller gjøre det gratis. De kan ikke påføre pasientene enda et problem.

– Enhver seriøs behandler må ta i betraktning at personer med psykiske lidelser kan være i en sårbar situasjon hvor troen på å få det bedre er viktig, men som ikke må utnyttes sier Røssberg.

– Terapi er behandling

Røssberg reagerer også på at Bisgaard sier at han ikke gir behandling, men terapi.

– Når han sier at terapi ikke er behandling er det tull. Det han beskriver er psykoterapi, og det er en form for behandling. Her kan du sette to streker under svaret, sier professoren.

Bisgaard sier til Fædrelandsvennen at kvinnen i Spania ikke er alvorlig syk fordi hun er tilregnelig.

– Det har ikke noe med dette å gjøre. Det er et begrep fra jusen. Når kvinnen er ufør og har posttraumatisk stresslidelse og iblant er suicidal så er hun alvorlig syk, sier Røssberg.

Bisgaard har holdt fast overfor Fædrelandsvennen at terapien ga effekt for kvinnen.

– Hun blir jo ifølge ham bedre til og med. Da er det vel behandling han har gitt henne, sier Røssberg.

– Ikke alvorlige lidelser

Gestaltterapeut Erik Bisgaard holder fast på at han hadde lov til å gi kvinnen terapi.

– Jeg regner fortsatt ikke hennes problematikk som en alvorlig lidelse, skriver Bisgaard i en epost. Bisgaard sier at han følger retningslinjene gestaltterapeuter har, og at han ikke oppsøker pasienter via sosiale medier – men at pasientene kontakter ham.

At samboeren ble involvert forklarer han med at hun da var hans miljøarbeider.

– Er det riktig å tillate at hun får så høy gjeld til deg? Burde du avsluttet eller gitt terapien gratis?

– Dette har jeg svart på tidligere. Terapien burde vært avsluttet tidligere men det lot seg ikke gjøre som følge av selvmordsproblematikk, svarer Bisgaard.

Han vil heller ikke karakterisere forholdet som usunt, før det siste halvåret.

–Da var allerede avslutningsdatoen satt, sier Bisgaard.

Terapeuten er heller ikke enig i at han har hjulpet kvinnen med flytting. I desember 2015 fakturerte han henne for flybilletter han hadde bestilt til seg selv, henne og dyrene, samt overnatting og transport til hennes hjemsted.

I tillegg la Bisgaard på 10.000 kroner til det han kaller ledsagertjeneste.

– Ledsagertjeneste er ikke flytting. Jeg ledsaget henne på flyet. Salg av leilighet, pakking og flytting gjorde hun helt på egenhånd, sier Bisgaard.

– Ikke dokumentert virkning

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) peker på at det ikke finnes solid vitenskapelig dekning for å hevde at gestaltterapi virker.

Personer som velger alternativ behandling har et svakere vern enn de som holder seg innenfor det offentlige helsevesenet og skolemedisinen. Brukere av alternativ behandling utenfor helsetjenesten er ikke omfattet av pasientrettighetsloven.

Ola Lillenes i Nafkam. Foto: Privat

Svakere vern

– Ved bruk av alternativ behandling utenfor helsetjenesten er du mindre beskyttet enn brukere av den ordinære helsetjenesten, opplyser Helsenorge.no.

Norge har en av Europas mest liberale lover for alternativ behandling. Det er likevel ikke helt fritt frem.

– Loven om alternativ behandling har noen svært viktige unntak som avgrenser hva alternative behandlere har lov til. Loven slår fast at man ikke har lov til å behandle alvorlig sykdom, innenfor det gjelder også psykiske lidelser, sier informasjonssjef Ola Lillenes i NAFKAM.

Han peker på at det ikke er lov til å markedsføre med at behandlingen er kurativ, det vil si gir forhåpninger om at klienten skal bli frisk.