• Vindkraftutbygginga i Setesdal kan kome på mellom 4,5 - 6 milliardar hvis alle dei tre områda skulle bli bygd ut. FOTO: Frank May (illustrasjonsfoto)

Legg planar for over hundre vindmøller i Setesdal

Fred Olsen Renewables undersøker nå om det er mogleg med ei omfattande utbygging av vindmøller i Setesdal. Med maksimal utbygging kan det bli opptil 130 vindmøller fordelt på tre område.