Liten tvil om at oppvekstsenteret er midtpunktet på Mosby. Til høyre, eller øst, for skolen ligger Moseid Bakeri, som neste år skal rive og bygge stort. Bak skolen ligger det nye boligfeltet Håmoen. Liten tvil om at oppvekstsenteret er midtpunktet på Mosby. Til høyre, eller øst, for skolen ligger Moseid Bakeri, som neste år skal rive og bygge stort. Bak skolen ligger det nye boligfeltet Håmoen. Foto: Jacob J. Buchard

– Bygda hadde vært død uten skolen