• VIL ENDRE LOVEN: Ada Sofie Austegard ønsker at politikerne skal endre foreldelsesfristen som hindrer at gjerningsmenn kan straffes når forbrytelser er mer enn 25 år gamle. ARKIVBILDE FOTO: SCANPIX

Mener foreldelsesfristen er en skam

Ada Sofie Austegard mener det er skammelig at stortingsflertallet tar mer hensyn til gjerningsmannen enn offeret ved å beholde foreldelsesfristen i drapssaker.