Frosk får formeringshjelp

Damfrosken Rana lessonae er på utrydningsranden, og reproduserer seg bare i to-tre små tjern i Aust-Agder. Nå må fiskene vike for at frosken skal få mer ro til formeringsprosessen.