Rømte kaniner blir slangemat

— Det hender vi tar imot kaniner og andre gnagere som folk ikke makter å passe på, de kommer godt med som slangemat, sier dyrepasser Rune Landås i Dyreparken i Kristiansand.