• SAMLET I PROTEST: Et lite knippe grunneiere og en politiker i samlet protest mot Statnetts planer om å legge en gigantisk høyspentledning i luft gjennom hele Setesdal fra Birkenes til Holen. Like under fjellkammen bak dem vil ledningen flere steder dukke opp. Det liker ikke Valle-ordfører Steinar Kyrvestad (t.v.), Karin Løyland, Vidar Nomeland, Ingunn Holen Olsen, Else Marie Løyland, Åse Ingebjørg Homme, Margit Dale med Paal Brage på armen, Ingunn Røysland og sønnene Kjell og Ivar.

Til kamp mot kraftledning

Motstanden vokser mot Statnetts planlagte høyspentledning i luft gjennom Setesdal. Grunneiere og politikere i Valle forenes i kampen og vil ha flere med.