Punktum for asylhopping

Det går mot en brå slutt for "asylhopping" mellom de nordiske landene. Asylsøkere som kommer med ferge eller fly til landet fra Danmark, kan sendes i retur.