BYGLAND SENTRUMStatsråden besøkte ingen tradisjonelle landbrukere på sin reise i Aust-Agder i går. Derimot åpnet han biobrenselanlegget til Olav Skreland og Inge Kvaale på Bygland, og etter åpningen kom han med løfter til husdyrholderne. Det synes saueeierne trengs. I løpet av 12 år er antall bruk som får produksjonstillegg i kommunen redusert fra 90 til 39.Til Fædrelandsvennen sier statsråd Johansen at selv om det satses store beløp på bioenergi rundt om i bygdene nå, så vil matproduksjon alltid være viktigst.— Å produsere sunn norsk mat, er det viktigste, sier han. BEITEDYR

. Statsråden var ikke kjent med de svært dystre tallene for Bygland hva gjelder tradisjonelle gårdsbruk som avvikles, men han sier regjeringen fremover vil prioritere grasetende beitedyr. Dette skal sees i sammenheng med kampen mot tilgroing av kulturlandskapet. Mer kunne han ikke si foreløpig.- Økonomien i saueholdet har vært den laveste innen jordbruket i mange år. I år innførte vi et nytt beitetilskudd rettet mot sau og storfe, sier Riis-Johansen.- Vi klarer ikke å snu utviklingen over natta. Jeg håper likevel at folk skal se at vi gjør det bedre enn den forrige regjeringen, sier han GAUPE.

Om gaupeproblematikken, sier statsråden at til tirsdag skal han møte miljøvernministeren, representanter for Direktoratet for Naturforvaltning, de regionale rovviltnemndene og mattilsynet for å se om forvaltningen er i samsvar med rovdyrpolitikken.- Vi må ha virkemidler som gjør at vi håndterer dette, sier han. BIOENERGI

. Statsråden var imponert over hva han fikk se hos Olav Skreland og Inge Kvaale på Bygland i går. Skreland, som selv var sauebonde inntil det ble ulønnsomt og rovdyrene tok dyrene hans, og oljearbeider Kvaale har lagt ned over 4000 arbeidstimer i anlegget som nå forsyner Bygland skole og barnehage med vannbåren varme. 84 grader varmt vann, skal dekke et forbruk på ca. 0,5 GWh årlig. Bygland kommune har inngått en avtale med eierne av anlegget, som sikrer dem en strømpris er lik det kommunen måtte betalt hos LOS eller Fjordkraft.- At vi nå fokuserer på bioenergianlegg som dette, er ikke til forkleinelse for det tradisjonelle landbruket, understreket han. MILJØPOLITIKK.

Foruten Bygland varmesentral besøkte statsråden i går Hesnes gartneri i Grimstad, Røyland gård i Vegusdal, og Trebyggeriet på Evje.- Skal vi øke bosettingen på bygdene må vi også satse alternativt, som på turisme og bioenergi. Hvert gårdsbruk er et fantastisk utgangspunkt for næringsvirksomhet, mente han. Satsing på bioenergi som flis fra skogsvirke og lignende, er god miljøpolitikk, god energipolitikk og bidrar til å holde kulturlandskapet oppe, ifølge statsråden.Tekst: Johs. Bjørkeli johs.bjorkeli@fvn.no - 90 06 47 70