• Scanpix FOTO: Scanpix

NRK-mekling på overtid

Etter fem timers mekling på overtid for 3.200 NRK-ansatte, har meklingsmann Merete Smith ikke lagt fram noen skisse for partene.