• FOTO: Kjetil Reite

150 sykler til hjemlandet

Othman Mohamed Othman satte bare inn en liten annonse der han spurte om noen hadde en gammel sykkel stående.