FLEKKEFJORD — Én lærer som i mange timer skal ha eneansvaret for å undervise 30 niåringer kan umulig få mye tid til hver enkelt. Vi følte vi nå måtte si fra, sier Gerd L. Ravnå.Hun og de fleste andre foresatte til elevene i klassen har sendt et protestbrev til ledelsen ved skolen.- Jeg har ingen vanskeligheter med å forstå foreldrenes bekymring, men skolen har ikke fått tildelt nok ressurser til å kunne oppfylle alle krav og forpliktelser som blir stilt i Opplæringsloven, sier rektor Arvid Log.Regelen om at en klasse skulle deles når den fikk 28 elever gjelder ikke lengre. De fleste av de 430 elevene ved Flekkefjords største barneskole går i dag i klasser med 27 eller 28 elever.Ifølge rektoren er det bare de to første klassetrinnene som er delt i mindre grupper, og som i år er tildelt nok ressurser. Han sier at skolens manglende ressurser verken er tilfredsstillende for elever, foresatte eller ansatte.I et brev til foreldrene skriver rektoren at de bare får håpe at bystyret øker skolens rammer neste år. Torbjørn Witzøe