• TIPSET: Svenny Karlson har tipset om at Ola Mæle og tre andre naboer på Ågerøya trolig bryter boplikten. FOTO: LARS HOEN

DEBATT: Riktig å tyste på bopliktsyndere?

Lillesand kommune er avhengig av "tystere" for å sjekke om huseiere overholder boplikten. Svenny Karlson er lei av tomme hus på Ågerøya. Hun sier ifra. "Angiversamfunn" skriver en leser i debatten. Hva mener du?