• TVILSTILFELLE: 17-åringen er under tvil idømt samfunnsstraff.

Forsøkte å skalle ned politimann

Den tidligere domfelte 17-åringen kastet stein og forsøkte å unnslippe urinprøve.