Bakterien i Gilde kjøttdeig - neppe solgt på Sørlandet