Adresse: Langenesveien 312, 4640 SøgneYrke: Gründeren som dro i gang Metallkraft. Aktuell: Fyller 60 år i morgen, tirsdag 20. novemberKnut Henriksen er mannen som så et forretningspotensial i å rense og resirkulere avfallet fra produksjon av solceller. Han valgte å forlate jobben som forskningsdirektør i Elkem, og satset for fullt på ideen som etter hvert viste seg å ha enorm vekstkraft i seg.— I den spede gründerfasen, da jeg satt alene i trange lokaler ytterst på Elkem-området, hadde jeg aldri i min villeste fantasi sett for meg at Metallkraft kunne vokse til de dimensjoner vi nå aner. Sånn sett har drømmene og forestillingene fra den tidlige gründerfasen blitt overoppfylt, sier han selv.Samtidig vedgår dagens jubilant at uten god støtte fra andre i den kritiske gründerfasen, hadde ikke ideen kommet opp å stå. Særlig fremhever han Innovasjon Norge og Såkorninvest Sør, som helt avgjørende.Knut Henriksen er Oslogutt, utdannet dr. ingeniør innen elektro i Tyskland. Første jobb var i konsulentfirmaet Nissen & von Krogh. Deretter et par år ved Elkems smelteverk i Bremanger, før han kom til Elkem i Kristiansand i 1980. Her hadde han en rekke funksjoner, blant annet som forskningsdirektør i ni år.Høsten 1998 valgte han å si opp og begynne for seg selv. Han mener risikoen ikke var spesielt stor, og mener flere ingeniører bør starte for seg selv.- Risikoen for at en ingeniør skal dø foran en tom grøtbolle er ikke spesielt stor, sier han.Etter iherdig og solid innsats er Metallkraft over gründer- og utviklingsfasen og gått inn i en vekstfase som fortoner seg nærmest ubegrenset. Fabrikk for resirkulering av solcelleavfall er etablert i Kristiansand, og første kontrakt på bygging av større anlegg for resirkulering i Kina er undertegnet. Utnyttelse av solenergi er inne i en voldsom vekst over hele verden. Det gir grunnlag for at Metallkraft har investeringsplaner for 1,6 milliarder kroner de kommende fem år. Målet er å etablere fem-seks fabrikkanlegg for resirkulering av avfall fra solcelleproduksjonen rundt om i verden.Gründeren selv gir uttrykk for at det i denne fasen er viktig at man ikke bare tenker vekst, men også lønnsomhet. Mens mange gründere biter seg fast i forretningsideen sin, har Knut Henriksen være bevisst på å slippe andre til, og sikre videre vekst og utvikling.Den dyktige fagmannen har også et liv utenfor jobben. Mens de tre sønnene vokste opp, var han aktivt med både i IK Våg og Sjøspeideren.I senere år har han hatt stor glede av medlemskapet i Europa Rundt, vinklubben som i løpet av ti år skal besøke alle vindistrikt av betydning i Europa.- Vi er godt i gang.OLAF LORENTSEN