BIRKENES De pene treskiltene er det lærer Odd Wang på Birkeland skole som er mester for. Nå viser de vei på gamle ferdselsveier. I tillegg har de satt opp små, røde trekanter med vandringsmann. — Det er jo en lang vei, dette. En annen grein av Allmannavegen går helt til Froland. Akkurat vår del er ikke med på selve Allmannavegprosjektet, men det er jo like viktig å berge den for det, sier lærer Gunn Elisabeth Slettene. Egentlig har hun permisjon på grunn av nyfødt barn, men stiller opp like fullt! Forrige skoleår var guttene og jentene ute og gjorde veien fremkommelig for folket. Utstyrt med sag og hagesaks gikk jobben unna. - Det kan være litt greit for ungene å se at Norge har vært et vanskelig land å lage vei i. Egentlig var dette bare en ridesti. Det gikk ikke an å kjøre med hest og kjerre engang, sier Gunn.Det er strekningen sørøstover fra Herefoss og helt til Dyrenes skolen har tatt seg av. I alt dreier det seg om tre-fire kilometer. Alle elevene har vært engasjert på ulike vis. - Vi har en utedag i uken, hver torsdag er det ut på tur uansett! Vi har masse aktiviteter og bål. Og barna synes dette er kjekt, sier Gunn.JOSTEIN BLOKHUS