Stor flomfare på Sørlandet

Alt tyder på at vi kan vente oss flom flere steder på Sørlandet når enorme mengder snø smelter bort.