Birkenes - januar

Oversikten omfatter tinglysninger i Birkenes for januar måned 2006.