• FOTO: KystAtlas

Griseri i Grisefjorden

Kloakk fra 20 boliger på Uenesodden har gått rett ut i Grisefjorden — i årevis.