Biskop i Agder, Olav Skjevesland, synes det er meget alvorlig dersom predikanter foregriper Guds handlinger ved å fortelle mennesker at de er helbredet. — De som utgir seg for å være helbredere bør være ytterst varsomme med hvordan de opptrer. Det er nemlig ikke slik at alt det de påstår slår til. Spørsmål om helse, liv og død er i Guds hender, sier Olav Skjevesland til fvn.no. Skjevesland har selv aldri deltatt på et møte med Tom Roger Edvardsen eller andre helbredelses-evangelister. - Jeg nekter ikke for at det kan være kraft i bønn som kan virke godt for helsen. Men denne tjenesten skal man praktisere med ytterst varsomhet. En må ikke gi folk falske forhåpninger. Det er meget alvorlig dersom noen foregriper Guds handlinger ved å si at man er helbredet, sier Skjevesland.