– De som står i førstelinja opplever at de ikke leverer gode nok tjenester for den enkelte borger, sier Trond Haugmoen, leder av Politiets Fellesforbund i Agder. – De som står i førstelinja opplever at de ikke leverer gode nok tjenester for den enkelte borger, sier Trond Haugmoen, leder av Politiets Fellesforbund i Agder. Foto: Jacob Buchard

Politi­folkenes egen dom over politire­formen: Har ikke blitt mer synlig og tilgjen­gelig