– Det nytter ikke å snakke om slike ting i et rom der alle må holde to meters avstand

foto