Politiførstebetjent Jan Kåre Eriksen i A-krimsenteret i Kristiansand på tilsyn i høst. I januar er det gjennomført flere tilsyn i byggebransjen, der smittevernet er i fokus. Politiførstebetjent Jan Kåre Eriksen i A-krimsenteret i Kristiansand på tilsyn i høst. I januar er det gjennomført flere tilsyn i byggebransjen, der smittevernet er i fokus. Foto: Kjetil Samuelsen

Dårlig smitte­vern for utenlandske arbei­dere