Jarle Bakken jobber i Parkvesenet og noen av oppgavene hans er å vaske toaletter, tømme søppel og be de som telter ulovlig om å fjerne seg fra friområder. Han merker hvordan friluftsliv kan skape konflikter og føre til slitasje. Her er han i sving med toalettvask i Baneheia tirsdag. Jarle Bakken jobber i Parkvesenet og noen av oppgavene hans er å vaske toaletter, tømme søppel og be de som telter ulovlig om å fjerne seg fra friområder. Han merker hvordan friluftsliv kan skape konflikter og føre til slitasje. Her er han i sving med toalettvask i Baneheia tirsdag. Foto: Kjetil Reite

Friluftsliv sliter på naturen - foreslår begrensinger