• Øystein Ramstad har vært kirkeverge i Mandal siden 2012. Nå er det habilitetsstrid rundt ansettelsen av kirkeverge i den nye sammenslåtte kommunen Lindesnes. Bildet er tatt i forbindelse med renoveringen av Mandal kirke. FOTO: Jarle R. Martinsen

Så bort fra habilitetsråd

Til tross for klare råd fra jurister, vil ikke Lindesnes kirkelige fellesnemnd erklære en av representantene inhabil i ansettelse av ny kirkeverge.